Lange afstand wedstrijden
Bij deze wedstrijd worden door de heren afstanden van 90, 70, 50 en 30 meter geschoten. De dames schieten de afstanden 70, 60, 50 en 30 meter. De wedstrijd wordt buiten op een groot, vlak veld geschoten. Het is de bedoeling zoveel mogelijk punten te schieten. Per geschoten pijl is een maximum score van 10 punten mogelijk. In totaal kan er een maximum score van 1440 punten behaald worden.

Een afstand van 90 meter betekent een lange weg voor de pijl. Zo’n lange afstand betekent dus ook dat de pijl een grotere boog zal moeten maken dan bij een afstand van bijvoorbeeld 30 meter. Hoe krachtiger de handboog, hoe sneller de pijl zal vliegen. Door die snelheid en vlakke weg heeft de pijl minder last van bijvoorbeeld wind of regen omstandigheden.


De meeste mannen schieten zo’n krachtige handboog. Voor de dames is dit moeilijker: vrouwen bouwen hun spieren nu eenmaal niet zo sterk op als mannen dat doen. En daarom schieten vrouwen op deze 1440-Outdoor wedstrijd een maximale afstand van 70 meter, deze is nog goed haalbaar.
De schut(s)ters schieten 144 pijlen.
Op de twee lange afstanden (mannen 90 en 70 meter, vrouwen 70 en 60 meter) worden 6 pijlen per beurt geschoten binnen een tijd van 4 minuten. Op de twee korte afstanden (50 en 30 meter (voor mannen en vrouwen gelijk)) worden 3 pijlen per beurt binnen een tijd van 2 minuten.
Op de lange afstanden wordt geschoten op blazoenen van 122 centimeter doorsnede, op de korte afstanden blazoenen van 80 centimeter doorsnede.

De finale wordt op dezelfde manier als bij de indoor wedstrijd geschoten. Alleen de afstand is anders, deze is 70 meter.
De wedstrijd duurt soms 2 dagen.