In 2020 zal er geen “Field” plaatsvinden in Genk omwille van de aanpassingen in een groot aantal van de bossen die we hiervoor nodig hadden. Er werd door Sport Vlaanderen een mountainbike-park ingericht wat niet kan afgesloten worden. ¬†Hierdoor kunnen we de veiligheid helemaal niet meer waarborgen.

In 2020 there will be no “Field Archery” in Genk because of the adjustments in many of the forests we needed for our Field. Sport Flanders has set up a mountainbike-park which cannot be closed off. ¬†As a result, we can no longer guarantee safety at all.